Friskolor

Just nu förs en debatt på Eskilstuna Kuriens webbtidning om en friskola i Strängnäs som inte ”kan” ta emot elever med särskilda behov. Elever med betydande behov som inte meddelats i förväg kan tvingas lämna Roggeskolan, skriver rektorn Michael Palm i den anmälningsblankett som gått ut till föräldrarna. Äntligen visar en friskola sitt fula tryne, ursäkta uttrycket men jag kan inte kalla det något annat.

En friskola kan dessutom fixa till skollokalerna i stort sätt efter eget tycke och smak och sedan glatt skicka räkningen till kommunen. Kommunernas insyn är också mycket begränsad. Jag anser att eftersom det är skattebetalarnas pengar det handlar om så måste kommunen få full insyn i verksamheten. Kommunen måste också enligt mig kunna säga nej till att en friskola etablerar sig. Friskolorna får stora konsekvenser för den kommunala skolan om de är många i en kommun. Kommunala skolor på landsbygden hotas av nedläggning bland annat.

Det är kommunen som måste fullt ut få ta ansvar för skolverksamheten i en kommun annars kan vi lika gärna förstatliga skolan.

Ann-Sofie Wågström