Landstinget i Södermanland

Eskilstuna Kuriren meddelar följande, ”Hälso och sjukvårdens underskott 2008 kan komma att uppgå till mer än 200 miljoner om inget görs för att begränsa kostnaderna, uppger Marie-Louise Forslund Mustaniemi (kd)”.

Borgarna som styr i landstinget använder en metod som går ut på att sitta still i den sjunkande båten. För att hålla ihop ett bräckligt samarbete så tar man inga ”svåra” beslut.

”I samband med torsdagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, redovisades kortfattat det pågående arbetet. Det scenarium som redovisades utgår ifrån att inga åtgärder vidtas”. Enligt e-kuriren.

Denna ickepolitik innebär på sikt att sjukvården drastiskt kommer att försämras. Om jag inte minns fel så får landstinget tre år på sig att få det ekonomiska läget i balans enlig ”balanslagen”. Det uppkomna underskottet kommer bara att öka om inget görs NU.

Ann-Sofie