Landstingets budget….

är nästan klubbad. Ett underskott för 2007 på 100 miljoner ska hämtas in. Frågan om hur och var har man inte politiskt tagit ställning till ännu. Tjänstemännen ska utreda saken vidare.

Det är lite märkligt att landstinget i Södermanland dras med underskott i en högkonjunktur. Om nu det ekonomiska läget i landet försämras hur ska man då klara detta?

Detta kommer att få stora konsekvenser för oss som bor i Södermanland och frågan är ska man våga ge sig på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm?

Nu återstår det att se vilka prioriteringar de borgerliga politikerna kommer att göra när tjänstemannaförslaget kommer.

Ann-Sofie