Tidningsanka & Tryckfelsnisse

Vad står dessa ord för? Jo det är medvetna eller omedvetna fel i en tidning som kan få förödande konsekvenser.

”Ankor” publiceras av olika skäl, till exempel för att svärta ned meningsmotståndare eller för att förbättra försäljningsresultatet. Samma effekter kan ibland nås utan att tidningen tar till medvetna lögner, genom att man publicerar rykten utan att ha försökt kontrollera dessas riktighet. Om falsariet uppdagas, kan tidningen då försvara sig med att man har varit i god tro.

Tryckfelsnisse är en fiktiv person som på skämt ges skulden för tryck- och skrivfel. Uttrycket används i överförd bemärkelse även som orsak till fel i icke tryckt text.

Enligt Wikipedia

Tar media något ansvar?

Ann-Sofie