Tolkningar

Jag har blivit varse att vi hör, upplever och tolkar saker och ting väldigt olika. Ett exempel, jag flöjde med en vän på ett läkarbesök och efteråt diskuterade vi vad läkaren sagt. Vi hörde olika saker och gjorde olika tolkningar av det hela. Detta mycket beroende på våra känslomässiga tillstånd.

Det jag och min vän kom fram till var bland annat att man kan tydligen bli ”hörselskadad” när man befinner sig i ett stresstillstånd. Man hör exempelvis bara vissa ord och så drar man slutsater som i vissa fall kan vara helt felaktiga. Är man av någon anledning i underläge tolkar man lätt allt till sin nackdel.

Känner man sig stark och har gott självförtroende kan det vara så att om något negativt sägs kan det gå spårlöst förbi. Det är väl ett sätt att hantera en mindre kul situation kan jag tänka mig. Hur vi tar emot kritik varierar från känslostämning till känslostämning uppenbarligen.

Två personer kan alltså vara med om samma sak men upplevelsen är helt olika. Detta kan onekligen leda till mycket komplicerade konflikter. Särskilt om båda har ”rätt” upplevelse av situationen. Ibland får våra domstolar lösa dessa konflikter i andra fall går vi vidare i livet.

Ann-Sofie

En intressant dag

Denna dag har onekligen varit en intressant och märklig dag. Jag hade riktigt roligt på ”morgonbönen” med mina arbetskamrater. Vi träffas i stort sätt bara på måndagmorgnarna så då får vi passa på och avhandla veckan som gick, helgen samt den innevarande veckan. Det är på dessa möten vi lägger upp de stora strategiska planerna. Vi gråter ut, skrattar och ibland skäller vi lite på varanda till och med. Precis som i en vanlig familj alltså.

Ett ”studiebesök” på Ergonomicentrum var lärorikt.

Kan man tvätta katter i tvättmaskin? Det såg i alla fall ut som om någon gjort det när jag kom ner i tvättstugan.

Ann-Sofie