Svärdmannen

AFTONBLADET kan också…

Svärdman? Svärdfisk vet jag vad det är.