Tacka Odell för…

…att det inte går att åka pendeltåg till Stockholms läns största arbetsplats, Arlanda. Det var nämligen så att förra gången med borgerlig regering privatiserade man sträckan Stockholm-Arlanda vilket fick till följd att pendeltåg inte kan åka till en av regionens största arbetsplatser. Många av Arlandas anställda måste därför åka bil och spy ut en massa avgaser på ett icke miljövänligt sätt.

Skitgubbe!

Ann-Sofie

En rolig kommentar

Eskilstuna Kuriren skriver idag om att Södermanland toppar abortstatistiken vilket renderade följade läsarkommentar:

otippat?
ja dom har väl inte så annat att göra här ute på landet…
gå på krogen och sen XXX
avgå alla

 

Underbar slutsats 🙂

Ann-Sofie

Niklas Frykman kommenterar…

Eskilstuna kommuns budgetberedning på sin bloggsida. Han konstaterar att Kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström bara är där halva dagen samt att kommundirektören Jerker Parksjö uteblivit helt. Jag kan förstå att dessa båda herrar av olika skäl prioriterar andra aktiviteter en dag som denna. För allt material som presenteras på dylika beredningar finns att läsa innantill. Ordförandegruppen har också möjlighet att i olika sammanhang diskutera budetarbetet i nämnderna.

Budgetberedningens syfte är i första hand att ge alla andra, tjänstemän och övriga politiker, samma information och möjlighet att komma med frågor och synpunkter. Och inte att informera Ekström och Parksjö.

Detta är ett av Frykmans bidrag till Kurirens kampanj, Hans Ekström är aldrig på plats. Även f d Kd-politikern Alf Karlman bidrog till denna kampanj med en larvig insändare som gick ut på att kommunen skulle hissa en flagga när Hans Ekström är i kommunen.

Ann-Sofie

Rättelse1

Jag råkade kalla Eskilstuna Kurirens politiske redaktör Alex Voronov för ledarskribent i en av mina blogginlägg. Alex Voronov var ledarskribent tidigare i karriären så det var väl det som spökade.

Jag lovar att göra bot och bättring.

Ann-Sofie