”Den tysta makten”

Dagens ledare:

http://www.ekuriren.se/link.php?id=675070

 i Eskilstuna Kuriren vill ge en bild av att tre av toppolitikerna i Eskilstuna inte syns i debatten. Det vill säga på Eskilstuna Kuriens sidor. Men jag kan upplysa om att det finns andra ställen att bedriva debatt på.

Denna ledare är bara ytterligare ett bevis på att Kuriren bedriver en kampanj mot Hans Ekström och Socialdemokraterna. Skriver man inte debattinlägg eller insändare i E-K då finns man tydligen inte.

Får man som politiker fram sitt budskap i en tidningsartikel/intervju då går man inte hem och skriver en insändare/debattartikel om saken det första man gör.

I Eskilstuna har vi delat upp ansvaret för kommunen genom att Jimmy Jansson har ansvar för kommunens inre arbete medan Hans Ekströms ansvar är mer uttåriktat. Därför händer det att Hans Ekström inte alltid är på plats när fullmäktige sammanträder. Han har inte tagit en ledig kväll om någon trodde det.

Jag tycker det är bra med en KS-orförande som har fått möjligheten att jobba för kommunens utveckling i lite större sammanhang än att sitta i sitt rum i stadshuset.

Ann-Sofie