Med kaffesump som vapen!

En man i Eskilstuna fick sitt hus ”kaffesumpat” vid ett flertal tillfällen av en äldre (74 år) man. Kaffesumpkastaren har nu blivit dömd för ofredande; påföljden blev 30 dagsböter.

Gammal man gör så gott han kan…..

Ann-Sofie