Herrar Venegas och Olsson

Det är politikerna i landstinget Södermanland som i en insändare pläderar för varför satsningen på ca 30 miljoner kronor till en ny konsthall i Nyköping är rätt prioritering trots att hälso- och sjukvården beräknas gå med ett underskott på ca 260 miljoner kronor. Man har varslat 60 personer samtidigt som satsningen görs på konsthallen.

Patetiskt är bara förnamnet.

Ann-Sofie