Miljövänlig el!

Jag ser på Greenpeace rankinglista att ”mitt” kära bolag Eskilstuna Energi & Miljö AB hamnade på 6:e plats vad gäller miljövänlig el.

EEMs fördelninga ser ut så här, 70% är förnybart bränsle, 30% är kärnkraft och >1% är fosilt bränsle. Inte illa!

Ann-Sofie