Schenström var utarbetad

Efter den korta tiden av mandatperioden. Detta är mycket oroväckande med tanke på hur viktigt hennes uppdrag var.

Hur skulle hon ha orkat i fyra år?

Ann-Sofie