Man blir aldrig profet i sin egen hemstad

Mediamobbing, sker mer eller mindre var dag när det gäller Parken Zoo här i Eskilstuna. Vilket visar sig i detta analysresultat. Eskilstunas lokalpress gör sitt bästa för att få Parken Zoo att framstå i dålig dager. Vilket i sin tur satt fart på oppositionen som nu kräver att bolaget säljs.

Parken Zoo, Folkets park startades av arbetarrörelsen så detta är väl inte en slump.

Ann-Sofie