Voronov och politiska spelregler

Alex Voronov, politisk redaktör på Eskilstuna Kuriren funderar över att den nya majoriteten i Strängnäs utökat den politiska tiden för sig men inte för den nya oppositionen.

Herr Voronov skriver dessutom att: ”En förändring av de politiska spelreglerna av det här slaget måste fattas i största möjliga enighet mellan partierna för att ha legitimitet. Så har det inte blivit i Strängnäs”.

Jag tycker att Herr Voronov ska ta sig en titt på och fundera över hur den borgerliga majoriteten inom lanstinget beter sig mot oppositionen.

Ann-Sofie