Expertutlåtande av Bard

Ett expertutlåtande har gjorts av schlagergurun i egen hög person nämligen Alexander Bard. Han tycker inte att vi ska skicka schlagertanter, om vi ska tro EXPRESSEN, hur är det med schlagerfarbröder då?

BWO hade förmodligen vunnit finalen om Bard själv fått välja. Perrelli platser förmodligen inte på Bards fina elitlista.

Ann-Sofie

Alla har veto

Samtliga partier i ”regnbågsalliansen” borgerligheten inom landstinget i Södermanland har veto och ett stort ekonomiskt underskott att hantera. Nu är det miljöpartiet som sätter sig på bakhasorna och underskottet växer dag för dag.

Först går man ut och presenterar olika sparförslag, personalen rasar och sedan får man backa. Vilken arbetsro detta måste ge inom landstinget. Det blir både ekonomiska- och energiförluster, det tyder på ett stort mått av oerfarenhet och okunskap samt brist på samarbete.

Detta kommer inte att bli lätt och bäddar inte för något guldläge för Socialdemokraterna när vi väl tar över.

Ann-Sofie

Trafikkaos i Stockholm…

Ja det blir det med all säkerhet denna vecka. Det är inte bara ett evenemang som går av stapeln utan en hel radda. Men det är ingenting emot när det asfalteras i Eskilstuna, titta på bilden så förstår ni.

Ann-Sofie

Livets stora frågor

Äntligen får vi svaret vi alla väntat på. Ribbing vet var gränsen går…..

Ann-Sofie

Irakflyktingarna…

som kommer till Sverige är inget problem i sig även om vi tar emot fler än hela nordamerika. Problemet är att inte alla kommuner tar emot dessa människor. Den stora konferensen i Stockholm kommer att ta myrsteg enligt statsministern men jag tycker att det ändå är bra att man träffas och diskuterar Irakfrågan nu.

Reinfeldt borde dessutom kräva av sina partivänner i Täby, Danderyd med flera moderatstyrda kommuner att även de ställer upp och tar emot flyktingarna. Jag misstänker att förutsättningarna också finns i de rika kommunerna.

Ann-Sofie

Frimurarorden ett ”gubbdagis”

Frimurarorden får farbröderna att känna sig utvalda och speciella. Hemliga riter och annat hyss, hyss får mig att tänka på att det inte är något annat än ett gubbdagis. 

”Den svenska Frimurareorden har 15 000 medlemmar. Bara män, bland dem tusentals toppchefer från hela samhället.

– Vi sysslar med personlig utveckling. Det handlar om att man själv bygger sin egen person. Idag är det nästan bara våra ritualer som är helt slutna. Och de kommenterar vi inte överhuvudtaget, säger Karl-Erik Ericsson, ordens sigillbevarare och kansler”. Från AFTONBLADES webbsida

Syjuntor och annat som kvinnor ägnat sig åt genom åren har snarare handlat om att ”bygga” för familjen och känns väldigt jordnära i förhållande till detta.

En vän till mig vars man är medlem i frimurarna kallar sammanslutningen gutteklubb, hon kommer från Norge.

Ann-Sofie

ps observera den signifikativa kommentaren 🙂

Friskolor kan få problem

Våra skolor kan få problem i och med att det nu kan bli förbjudet att anställa obehöriga lärare. Störst problem får dock friskolorna som i många fall har just obehöriga lärare anställda. Ett annat problem som inte är så enkelt att hantera är när man instiftar nya program på gymnasieskolorna och det inte finns någon utbildning för lärare i just det ämnet/programet.

När mediaprogrammet kom fanns det ingen lärarutbildning så vitt jag minns.

Ann-Sofie