Vårdstrejken är över

Nu är vårdstrejken avblåst för den här gången, det var väl för väl att parterna kom överens till slut. Många har fått vänta på operationer och annat så nu blir det väl en farlig fart på jobbandet.

En kvinna utalar sig dock om ett mindre trevligt scenario, nämligen att många kommer att lämna vårdfacket nu på grund av missnöje. Jojo spela moderaterna rakt i händerna bara.

Jag förstår att det finns de som trots allt är missnöjda men blir det bättre om man lämnar facket, knappast. Ju svagare vi gör fackföreningarna desto starkare blir arbetsgivarna, hur smart är det då på en skala?

Tänk om och stanna kvar i facket och var med och påverka i stället för att stå på sidan om och tjura.

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. Ska sjuksköterskorna få högre löner behöver de nog ”spela moderaterna rakt i händerna”. Landstinget är ett monopol som inte tvekar att använda sin maktposition för att hålla nere lönerna och lönerna kommer att förbli låga så länge som 1) det inte finns någon konkurrens om sjuksköterskorna och 2) landstinget tjänar pengar på strejker, snarare än att förlora.

    Det är socialdemokraternas skapelse som trycker ner sjuksköterskorna och den kommer att fortsätta göra det så länge som den har makten att göra det. I Danmark, där det finns flera aktörer inom ”vårdproduktionen”, har sjuksköterskorna 2-3 gånger högre lön än i Sverige.

    Alternativet till fler vårdaktörer är att de driftigaste vårdarbetarna börjar söka sig utomlands och Sverige står kvar med vårdarbetskraft som är antingen internationellt konkurrenssvag eller bunden till Sverige p.g.a. familj eller kort återstående arbetstid.

    Det är lite paradoxalt att vårdförbundets ledare i ena stunden vill att vårdarbetarna ska kunna tvinga fram högre löner och i nästa stund brandtalar för ett bevarande av landstingets monopol.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS