Internetworld och Jesus

I dag damp första numret av Internetworld ner i mitt postfack. Den är lättläst och lyfter en del intressanta frågor som ”sociala medier”.

Samtidigt som jag skriver detta sänder kanal 1 ett program om jesusdyrkan i USA. Programmet som är en dokumentär visar en ganska läskig bild av vad som händer over there. Galna farbröder, det är nästan uteslutande gubbar, lurar i småbarn en massa tokerier.

Andra har jätteshower och är stora stjärnor. Där kan man tydligen slå mynt av allt.

Ann-Sofie

Gated community

Nu ska även Sverige få ett så kallat ”gated community” á la USA. Jag tycker att detta är djupt olyckligt. Rädda människor som skärmar av sig själva från det vanliga samhället. Det skickar onekligen ut märkliga signaler och är dessutom ganska provocerande.

Lars Lindström varnar via EXPRESSEN om att detta kan vara farligt. Den falska tryggheten gör att många ser bevakade enklaver som den sista utposten. Men en uteslutande, elitistisk och antisocial hållning kan aldrig ha en positiv effekt på samhällsutvecklingen. Säger Lindström och det håller jag med om.

Ann-Sofie

Borgarnas budgetförslag

Ju mer jag läser borgarnas förslag till budget för Eskilstuna kommun desto mer undrande blir jag. Jag nämnde i en tidigare blogg att borgarna tycker att biogas-produktionen ska vara marknadsmässig, den ska dessutom vara konkurrenskraftig.

MEN de vill ju inte att kommunala bolag ska konkurrera.

Nästa knepighet gäller vindkraft, jag citerar, ”Vi har områden som är lämpade för vindkraftverk. Detta är ett bra, miljövänligt alternativ för utvinning av energi. Utbyggnaden ska ske på marknadsmässig grund, helst av privata investerare”.

MEN om detta ska finanseras av det privata näringslivet varför finns det då över huvudtaget med i den kommunala budtgetförslaget.

DEMOKRATI nämns på några ställen och då handlar det först om att minska på resurserna. Man vill se över antalet fora och utskott till exempel, interssant för längre fram i budgetförslaget, under stycket ”Inflytande över det som ligger dig närmast” står det exempelvis att ”ungdomsarbetet bör ha någon form av ekonomiskt stöd”. Dessutom vill man prioritera frågor om lokal demokrati samt skapa förutsättningar för delaktighet. De talar lite mot sig själva tycker jag.

Borgarna tycker i alla fall att Eskilstuna är en attraktiv ort för företagsetableringar, det var ju glädjande att man kan erkänna det.

Ann-Sofie

Spänningen är olidlig…

kommer landshövdingen att utmanas av kommunstyrelsens ordförande i ponnytrav?

Eskilstuna Kuriren ställer den viktiga frågan.

Givetvis måste tidningen ha en larvig infallsvinkel på ett för oss viktigt besök. Landshövdingen är i första hand här för att ta del av ett av kommunens strörsta infrasturkturbygge, nämligen VA-utbygnaden längs Mälarstranden men det är ju inget som E-K talar om. Och självklart har Eskilstunas stor-kommentator  ”Don Corleone” något viktigt att förmedla.

Ann-Sofie