Borgarnas budgetförslag

Ju mer jag läser borgarnas förslag till budget för Eskilstuna kommun desto mer undrande blir jag. Jag nämnde i en tidigare blogg att borgarna tycker att biogas-produktionen ska vara marknadsmässig, den ska dessutom vara konkurrenskraftig.

MEN de vill ju inte att kommunala bolag ska konkurrera.

Nästa knepighet gäller vindkraft, jag citerar, ”Vi har områden som är lämpade för vindkraftverk. Detta är ett bra, miljövänligt alternativ för utvinning av energi. Utbyggnaden ska ske på marknadsmässig grund, helst av privata investerare”.

MEN om detta ska finanseras av det privata näringslivet varför finns det då över huvudtaget med i den kommunala budtgetförslaget.

DEMOKRATI nämns på några ställen och då handlar det först om att minska på resurserna. Man vill se över antalet fora och utskott till exempel, interssant för längre fram i budgetförslaget, under stycket ”Inflytande över det som ligger dig närmast” står det exempelvis att ”ungdomsarbetet bör ha någon form av ekonomiskt stöd”. Dessutom vill man prioritera frågor om lokal demokrati samt skapa förutsättningar för delaktighet. De talar lite mot sig själva tycker jag.

Borgarna tycker i alla fall att Eskilstuna är en attraktiv ort för företagsetableringar, det var ju glädjande att man kan erkänna det.

Ann-Sofie