Gated community

Nu ska även Sverige få ett så kallat ”gated community” á la USA. Jag tycker att detta är djupt olyckligt. Rädda människor som skärmar av sig själva från det vanliga samhället. Det skickar onekligen ut märkliga signaler och är dessutom ganska provocerande.

Lars Lindström varnar via EXPRESSEN om att detta kan vara farligt. Den falska tryggheten gör att många ser bevakade enklaver som den sista utposten. Men en uteslutande, elitistisk och antisocial hållning kan aldrig ha en positiv effekt på samhällsutvecklingen. Säger Lindström och det håller jag med om.

Ann-Sofie