Spänningen är olidlig…

kommer landshövdingen att utmanas av kommunstyrelsens ordförande i ponnytrav?

Eskilstuna Kuriren ställer den viktiga frågan.

Givetvis måste tidningen ha en larvig infallsvinkel på ett för oss viktigt besök. Landshövdingen är i första hand här för att ta del av ett av kommunens strörsta infrasturkturbygge, nämligen VA-utbygnaden längs Mälarstranden men det är ju inget som E-K talar om. Och självklart har Eskilstunas stor-kommentator  ”Don Corleone” något viktigt att förmedla.

Ann-Sofie