Mödomshinnan myt eller verklighet?

Nu diskuteras mödomshinnans vara eller inte vara. Min egen uppfattning är att det snarast handlar om psykologi. Av erfarenhet vet jag att man kan blöda vid samlag nr 1 eller nr 27.

De kirurgiska ingrepp som vissa kvinnor utsätter sig för för att återskapa mödomshinnan är oftast helt i onödan rent fysiskt men betyder antagligen mycket på det psykologiska planet och det är väl det som räknas in the long run.

Ann-Sofie

Är jag FRA:ad?

Hoppas jag i alla fall, har nämligen rest som turist till Ryssland 1997. Jag känner dessutom flera människor som varit både i Sovjetunionen och Ryssland. Detta borde väl göra mig till ytterst misstänkt.

Både min nuvarande man, min förra och min förrförra har varit där, misstänkt eller hur?

Om det skulle visa sig att FRA har kollat mig kommer jag att skratta och skatta mig lycklig av all denna uppmärksamhet. Alla vill väl göra historiska avtryck?!

De senaste dagarna har vi fått olika exempel på FRA-spaningar på människor som haft kontakt med och rest till Ryssland och detta visar ju bara hur absurt detta är.

Ann-Sofie