En ”ny” mödomshinna

Stockholms socialborgarråd Ulf (Strängnäs) Kristersson är förvånad över att skattepengar bekostar unga invandrartjejers ”nya” mödomshinnor. Han anser att landstinget inte ska ägna sig år detta ”medicinskt onödiga” ingrepp.

Jag misstäker att han inte har träffat någon av dessa tjejer och fått höra hur oerhört viktigt detta ”onödiga” ingrepp trots allt är. Han borde i stället se detta som ett preventivt och förebyggande hälsoingrepp.

Det är mycket lidande inte minst psykiskt som detta lilla ingrepp kan förhindra. Lär dig lite mer om andra människor Kristersson i stället för att basunera ut att detta är onödigt. Du kan ju fråga läkarna som gör detta om de också anser att det är onödigt.

Min man PeO har också deltagit i debatten.

Ett förtydligande, jag anser att mödomshinnan är en myt och att sjukvården inte ska ägna sig åt att göra ingrepp som detta. Men vi, det svenska samhället, måste stå på de unga kvinnornas sida tills VI gjort något för att få till stånd en attityförändring.

Ann-Sofie

28 kommentarer

 1. Som jag har förstått så är det inte ”Ulf (Strängnäs) Kristersson” som är det stora problemet här, utan snarare hur invandrares kvinnosyn är. Rätta mig gärna om jag har fel. Personligen tycker jag att det är totalt sjukt att man ska behöva operera in en ny mödomshinna för att undvika att ens blivande make ska misshandla eller ännu värre slå ihjäl dig.

  Mvh
  Robert

 2. Ja du har rätt Robert men vi kan inte göra mycket åt det i det korta perspektivet. Och i det läget måste vi ha förståelse för och hjälpa tjejerna så mycket vi kan. Sverige har väl historskt sett också haft samman syn på sexualitet och att kvinnorna måste ”hålla på sig” innan äktenskapet. Fråga någon äldre person så får du se.

 3. Hej Ann-Sofie.

  ”vi kan inte göra mycket åt det i det korta perspektivet.”

  Vad gör ni åt det i det ”långa” perspektivet?

  ”Och i det läget måste vi ha förståelse för och hjälpa tjejerna så mycket vi kan.”

  Självklart, men jag tror inte att man hjälper de här tjejerna genom att operera dem så att de kan kasta sig in i ett förhållande som speglas av utnyttjande och misshandel.

  ”Sverige har väl historskt sett också haft samman syn på sexualitet och att kvinnorna måste “hålla på sig” innan äktenskapet. Fråga någon äldre person så får du se.”

  Tja nu känner inte jag någon som är så pass gammal som har bevittnat när någon blivit mördad för att hon inte är oskuld. Jag är själv av den synen att man ska ”hålla på sig” tills man möter en person som man verkligen tycker om. Är hon inte oskuld så blir jag inte känslomässig för det. Att Sverige historiskt sett har haft en syn som kan påminna lite om den synen som (främst) muslimska män har är väl bara skrämmande. Jag hoppas att ni politiker arbetar för att den synen inte ska komma tillbaka.

  Mvh
  Robert

 4. Hej.

  Jag håller med er båda, det är en sjuk syn på kvinnan, att hon skall vara oskuld (jungfru) när hon gifter sig, som är problemet. Denna syn på kvinnan har funnits i vårt samhälle också, för inte så alltför länge sedan, som tur är har vi inte kvar den nu, i alla fall inte bland många av oss. Jag kan köpa att vi skall hjälpa dessa tjejer/kvinnor tills de har kommit ur denna patriarkala sjuka syn att se på kvinnan. Parallellt måste vi jobba med att få bort denna förlegade gammalmodiga attityd. Jag håller med dig Ann-Sofie, att Kristersson borde skaffa sig mera kunskaper om problemet innan han säger något. Det är inte hans starka sida, inte alltid i alla fall.

  MVH Margit

 5. Det vi kan göra är att jobba med attitydförändringar när det gäller flickor och kvinnor. Men jag misstänker att det inte kommer att gå över en natt. Vi har också könsstympningen som en del i detta arbete.
  Hur det konkret ska gå till har jag inget svar på, det blir en fråga för hela samhället att ta tag i.

  Kvinnor dödades kanske inte i Sverige men det var en enorm skam att inte vara oskuld när man gifte sig. Vad värre var om man var gravid. Många kvinnor i vårt land har dödat sig själva direkt eller indirekt på grund av detta.
  Många ”oäktabarn” föddes i lönn och lämnades bort. Såvida inte änglamakerskan kom.

 6. V kan ju bekosta könsstympning med samma argument. Din kulturmarxism är vidrig. Jag vill inte batala skatt för att en unken kvinnosyn ska få legitimitet. Du kan donera pengar åt könsrekonstruktion om du vill. Starta en insamling, vettja. Finns kanske någon som vill betala pengar för att sy ihop fittan på en muslim. Men inte jag. Jag finner det outsägligt vidrigt.

 7. Hej Oscar!
  Jag tycker också att detta symboliserar en unken kvinnosyn som jag ej ställer upp på. Men nu har vi problemet här och unga kvinnor upplever detta som ett stort problem och då måste det svenska samhället jobba med attitydförändringarna på både kort- och lång sikt.

  Könssympning är förbjudet men förekommer ändå illegalt och det är också en fråga för hela samhället att jobba hårt med.

  Jag rättfärdigar detta ingrepp endast på grund av att det kommer att ta tid att ändra denna föråldrade och enligt mig helt förkastliga kvinnosyn. Men om inte VI ställer upp på dessa unga tjejer nu vem gör det då?

 8. Det enda bra i detta är att det framgår tydligt att vänstern strävar tillbaka till medeltiden. Att bedriva kritik mot kvinnoförtryck, patriarkala värderingar, kvinnor som objekt osv och samtidigt använda skattebetalarnas pengar för att inte bara stödja utan dessutom legitimera patriarkala föreställningar som dessutom bygger på en felaktig syn på verkligheten, ja det går helt enkelt inte ihop. Det är ett totalt moraliskt och politiskt haveri. Nästa steg är kanske ett förslag om att den offentliga sjukvården ska användas till könsstympning? Varför inte? Du/ni har själva levererat argumenten. Var det bra så?

 9. Markus!
  Du har rätt på ett sätt men tänk dig själv in i dessa tjejers situation, vad ha de för val idag? Jag tycker inte att det här är bra alls men vi, svenskar, har ju inte gjort ett skit för att motverka detta föråldrade manliga synsätt.
  Vad är ditt förslag?

  Det är lätt för en kille som du som, misstänker jag, aldrig träffat en kvinns som varit i denna situaton att ha en enkel åsikt om att det är fel.
  Visa lite empati för dessa tjejer hur stark skulle du vara i samma situation?

  Att ändra på detta kommer att ta tid och under den tiden lider dessa tjejer mer än vad du kan fatta.

 10. […] Mer i ämnet finns hos frugan. […]

 11. Men vad menar du att du gör ”för att motverka detta föråldrade manliga synsätt.”!? Jo, du väljer att cementera det! Det är så hjärtlöst och naivt att jag saknar ord. Du tror att du hjälperde här tjejerna. Men vad du gör att att vara med och legitimera och normalisera normer och värderingar som vi trots allt lyckats komma ifrån i Sverige, något jag tycker vi kan vara stolta över. Frågan är också var du hade tänkt dig dra gränsen? Könssympning, hur ser du på det? Kanske sjukvården borde inrikta sig på det, jag menar, man måste ju föredra att det utförs av utbildade läkare än i mer informella och okontrollerade förhållanden, kanske utanför landets gränser? En tredje fråga är också hur du ser på framtiden för det vi kallar ett upplyst samhälle. Är det värt någonting, är det öht värt att kämpa för?
  Det offentligas uppgift är inte att cementera en patriarkal hederskultur. Om någon hotas av en sådan är det statens uppgift att se till att en sådan kultur inte får fotfäste. Och det gäller att politiker, tjänstemän och allmänna opinionen står på sig. Att låta offentlig sjukvård bli gisslan för några bakåtsträvare är orimligt och är inte att hjälpa någon. Som tur är är din åsikt i den här frågan helt galaktiskt off i förhållande till almänna opinionen.

 12. Ja du Markus vi står uppenbarligen lång ifrån varandra i denna fråga. Jag har träffat dessa tjejer/kvinnor har du?

  Jag anser INTE att det här är rätt men ska vi bara lämna dessa tjejer i sticket för att vi har en annan uppfattning?

  Det jag tycker att VI det vill säga det svenska samhället måste göra är att stå på den svaga partens sida och det är inte de patriarkala männens.

  Jag anser att VI ,åste göra allt vi kan för att få ett slut på detta och att stoppa huvudet i sanden är inte någon human strategi i det läget vi befinner oss i nu.

  Om den allmänna opinionens uppfattning i denna fråga vet jag inte ett skit men det är min uppfattning och den står jag för.

 13. Olustigt att du ser en onödig operation som orsakar smärta och blödningar, och som motiveras med gammal folktro och uppfattningar om kvinnors ”heder”, som ett sätt att inte ”lämna dessa tjejer i sticket”… Lämna dem i sticket är just vad du gör, inte bara dem utan kommande generationer också. För hur hade du tänkt ”motverka detta föråldrade manliga synsätt”?? (att du kallar det ”manligt” synsätt tar jag som en fördomsfull uppfattning om män från din sida). Signalen från det offentliga är tydlig: patriarkatet har rätt och har därmed rätt till stöd för sitt våldförande på kvinnors kroppar.

  Du tycker att ”VI det vill säga det svenska samhället måste göra är att stå på den svaga partens sida”, och det gör du genom att i praktiken ställa dig på just de patriarkala männens sida. Sjukvården, och skattebetalarnas pengar, ska arbeta för att inte stöta sig med dessa ”patriarkala män”… Det kanske är dags att ge dessa ”patriarkala män” lite ansvar, behandla dem som vuxna individer istället för barn och kräva att de växer upp? Eller är det för mycket begärt av svenska staten år 2008?

  Och, nej, jag har inte träffat ” dessa tjejer/kvinnor”. Men: Jag har till exempel varit med i situationer där hot lett till att tjänstemän gett med sig i frågor om bidrag till exempel. I konkreta fall kan det uppfattats som det enda valet, vem vill inte undvika våld? Men att utifrån det anse att förvaltningen ska ha en regel om att ge bidrag till alla som hotar med våld är ett konstigt resonemang. I princip är det det du föreslår.

 14. Jag ser det varken som att ge dessa tjejer varken heder eller dygd tillbaka, problemet har en annan dimention. För mig handlar det om att ge dessa tjejer stöd men VI måste jobba vidare med det centrala problemet.

  Du verkar inte läsa vad jag säger, JAG TYCKER INTE ATT DETTA ÄR BRA!

  Men hur ska vi hjälpa tjejerna medan vi alla andra ”fina” människor gör läxan?

 15. Det finns ingen enkel lösning. Tydligen finns det grupper med människor i landet som har starka patriarkala normer och en märklig och för de flesta svenskar förlegad syn på våld, sexualitet och kvinnors roll. Hur blev det så? Kanske säger det något om det totala haveri som integrationspolitiken inneburit?
  Nej, problemet går inte att lösa med mindre än att alla, och främst politiker, tydligt tar ställning mot det här eländet. På samma sätt som man inte accepterar rasism eller barnaga måste man vara VÄLDIGT TYDLIG med att vi INTE ACCEPTERAR MEDELTIDA KVINNOSYN som en del av SVENSK SKATTEFINANSIERAD VÅRD. Jag förstår att du vill hjälpa de här personerna, särskilt om du träffar dem personligen. Men du måste medge att det inte är en långsiktig eller hållbar lösning, lika lite som alvedon är ett sätt att bota en svår influensa. Eller hur? Att bekosta vanvettiga kvacksalveri-operationer som stärker folktro och patriarkala förhållanden är att lindra någons lidande för stunden, men också skjuta upp problemet och stärka de patriarkala krafterna. Vad gör du när den här principen och föreställningen om mödomshinnor och heder blivit etablerad inom svensk förvaltning och sjukvård? Plötsligt har detta medeltidspatriarkat svensk sjukvård och lagstiftningen på sin sida. Blir det lättare att lösa problemet då tror du? Ska vi nöja oss med ett system och samhälle med olika lagar och regler för olika folkgrupper?

 16. Nej Markus!
  Jag hoppas verkligen inte att jag påstått att det som sker inom den svenska vården nu varken är enkelt eller någon lösning på problemet.
  Jag tycker inte att lösningen varken är långsiktig eller hållbar. Men hur ska vi komma tillrätta med detta? Det vet inte jag och jag tror inte att du vet det heller.

  Men jag kan ju ha fel, vilken fantastisk lösning på problemet sitter du och dina gelikar och trycker på?

 17. […] fru skriver om mödomshinnor. Min hustru skriver om rekonstruktion av mödomshinnor, ett ingrepp som görs för att en kvinna skall kunna bevisa sin oskuld. Detta är ett ingrepp som […]

 18. Men jag säger ju att det inte finns någon ”fantastisk lösning”!!! Men din ”lösning” gör ju allt etter värre, som jag förklarat ovan. Om de här ”tjejerna” är hotade är det ett fall för polis- och rättsväsendet, och uppenbarligen är de här ”patriarkala männen” problemet. Din ”lösning” är att ge partriarkatet mer resurser, normalisera det, hålla det vid liv. Det är naivt i bästa fall. På sikt stärker det också ett system med olika lagar för olika folkgrupper. Vad det kallas vet vi.

 19. Men hallå Mrkus!
  Har jag sagt att detta är lösningen!
  Nu får du väl ta och läsa lite bättre vad jag skrivit.
  Det som sker nu är varken bra eller någon lösning. Det är ett sätt att kortsiktigt hantera en situation som är relevant för många tjejer här i vårt land.

 20. Jo det förstår jag. Men var drar du gränsen för din pragmatism? Och hur tänker du arbeta för att motverka de här patriarkala förhållandena? Och tycker du inte att du snarare konserverar patriarkala normer än motarbetar dem?

 21. Detta är inte lätt alls men jag har förståelse för att läkare gjort bedömningen att dessa ingreppa ändå hjälper tjejerna. Så vitt jag förstått det hela så sätter läkaren ett styg i slidan, det gör varken särskilt ont eller blöder. Det är alltså ingen stor grej renf fysiskt men psykiskt har det tydligen en stor betydelse.

  Det jag tror skulle vara bar det är att ni män tar tag i dessa frågor och försöker ta en diskussion med de män som tvingar tjejerna att göra detta. Ni män kan göra mycket mer än vi kvinnor när det gäller att möta de män som gör detta mot ”sina” kvinnor.

 22. […] Nu har det börjat dyka upp andra som skriver om detta: Johan Ingerö, Expressen, Expressen igen, Frihet, fildelning och feminism, Blogge Bloggelito, Frykman, Ledarredaktionen igen, Ann-Sofie Wågström. […]

 23. Ann-Sofie, är du medveten om att mödomshinnan är en myt dessutom? Det är helt andra faktorer som gör att en del kvinnor blöder, t ex att hon inte har lust. Så om man vill vara på den säkra sidan att varje man får sina blodsdroppar – inte bara de som är dåliga älskare – så måste sjukhusen vara redo att utföra dessa operationer på alla giftasugna kvinnor, även oskulder.

  Du kan väl räkna ett tag på vad det skulle kosta för landstingen, och hur många liv man hade kunnat rädda genom att istället operera riktiga sjukdomar för de pengarna. Men tänk även på, som flera andra påpekat, konsekvenserna i ett längre perspektiv. Du skriver förtjänstfullt att vi i det långa loppet måste förbättra de unkna attityderna. Men med dessa operationer kommer det att bli precis tvärtom! Hur tror du synen på mödomshinnan påverkas, om ryktet sprider sig att svenska sjukhus rekonstruerar (och därmed erkänner existensen och viktigheten av) mödomshinnor?

  Jag hade kunnat se en viss sympatisk pragmatism i det du förespråkar, om du hade haft en långsiktig plan i bakfickan och om mödomshinnan faktiskt var det som okunniga män tror att det är. Men nu är det inte så, och därmed går inte ens oskulder säkra. Genom att befästa denna myt gör du dem tvärtom mer utsatta.

  Visst finns det män som hotar sina kvinnor med både våld och död, om de inte kommer vara oskulder på bröllopsnatten. Dessa män ska ett civiliserat samhälle kasta i finkan eller dylikt, oavsett om de hetter Ali eller Anders.

  Jag tror faktiskt att den sjukliga fixeringen vid kvinnans oskuld är mycket svår att rucka på. Däremot tror jag att åtminstone några av grottmännen kan låta sig påverkas av det vetenskapliga konstaterandet att frånvaron av blod faktiskt inte är ett tecken på att kvinnan haft sex. Då slutar de iaf att hänga upp sig på mödomshinneblod, och vi får väl se hur länge fixeringen vid oskuld hänger kvar när männen inte har något sätt att kontrollera sina kvinnors oskuld. Tror inte du det?

 24. Ett mycket relevant inlägg i debatten av Björn Brändewall. Har väntat på att någon också skulle kommentera den märkliga prioritering som vår allmänfinansierade sjukvård tycks ägna sig åt när de låter konstruera imaginära hinnor hos unga friska kvinnor snarare än att se till att höftleder, njurar, hjärtan och ögon hos verkligt sjuka människor i vårdkön blir åtgärdade. Det känns väldigt skamligt.

 25. Hej Ann-Sofie.

  ”Det jag tror skulle vara bar det är att ni män tar tag i dessa frågor och försöker ta en diskussion med de män som tvingar tjejerna att göra detta. Ni män kan göra mycket mer än vi kvinnor när det gäller att möta de män som gör detta mot “sina” kvinnor.”

  VI män umgås inte med dessa ”män” och kan således inte föra en diskussion med dem om detta ämne. Självklart föraktar vi dessa ”män”.

  ”Jag hoppas verkligen inte att jag påstått att det som sker inom den svenska vården nu varken är enkelt eller någon lösning på problemet.”

  Det har inte framgått särskilt tydligt i ditt argumenterande tidigare, men nu vet jag bättre.

  Mvh
  Robert

 26. Hej Ann-Sofie
  Mycket intressant inlägg som också är en del i vad många anser vara en provocerande debatt.
  Jag håller med dig om att vi här och nu ska hjälpa de tjejer som annars riskerar bli våldsutsatta eller bortstötta av sina familjer. Det här är inget lyxingrepp som Svenssons dotter kommer att beställa, vilket Markus antyder i en av sina kommentarer. Det är inte heller ett ingrepp som muslimska kvinnor ber om för nöjes skull utan något de inte vågar låta bli helt enkelt av rädsla för alternativet. Den här debatten handlar inte bara om mödomshinnor, utan hedersvåld säger jag.
  Men visst är det också så att samhällets hjälpinsatser inte kan stanna här. Vi behöver en stabil, ogenomtränglig hård lagstiftning som absolut ställer de män/familjer som utövar hedersvåld utanför lagen. Vi behöver en opinionsbildning och en folkbildning både när det specifikt gäller mödomshinnan, men också hedersvåldet. Vi behöver särskilt rikta insatser till att utbilda och informera invandrarfamiljer, där inte enbart männen är problemet. Stärk kvinnorna och var tydlig mot männen, men vi behöver också bygga upp ett utomordentligt nätverk över hela landet så vi är beredda att ta emot de kvinnor och barn som lever i familjer där det här beteendet ändå fortlöper.

  För hur vi än gör kommer det här ta tid, lång tid och vi kan aldrig nå alla.

 27. Bra sagt Linda.
  Dessa frågor måste prioriteras mer än vad de gör idag. Vi har mycket att jobba med.

 28. […]  Framförallt för att många män frivilligt började bedriva jämställdhetsarbete, och i många fall visade en större klarsyn än kvinnor inklusive jag själv gjorde. Debatten visade ännu en gång […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS