Vårdnadsbidraget är uppe…

på tapeten i Eskilstuna Kuriren. Kommunens kristdemokratiska gruppledare värnar så klart detta ”bidrag” medan Jimmy Jansson (s) och Eila Clarstedt (v) är emot.

Jimmy och Eila skriver, ”Från majoritetspartiernas sida vill vi göra tydligt att vi absolut inte har något emot att föräldrar kan, vill och är hemma länge med sina barn. Vi vill dock att detta ska ske under förutsättningar som är så rättvisa och jämställda som möjligt. Vårdnadsbidraget är precis som många andra förslag från den borgerliga regeringen ytterst ogenomtänkta. Inte minst ur ett jämställdhets-, integrations- och samhällsekonomiskt perspektiv.”

I Stockholm har inte bidraget slagit väl ut kan man exempelvis läsa i Dagens Nyheter. Kristdemokraternas stora framgångsfråga är inte poppis helt enkelt. Inte ens brist på förskoleplatser får stockholmarna att söka bidraget. Det kan ju också vara så att eftersom vi har fått höra ett antal gånger från de borgerliga partierna att det är fult att leva på bidrag och att om man gör det så befinner man sig i ett utanförskap. Stockholmarna vill kanske inte bidra till att antalet utanförskapsområden ökar. Tänk om täbyborna skulle börja leva på vårdnadsbidrag, tanken svindlar…….

Ann-Sofie

Reinfeldt får tummen ner

Reinfeldt får tummen ner av 14 ”tunga” kommun- och landstingspolitiker och ett regionråd på Dagens Nyheters debattsida idag. Frågan det gäller är inte helt oväntad FRA-lagen, Reinfeldts akilleshäl. De fjorton skriver att när de får frågan från människor varför vi måste ha en lag om massavlyssning då kan de inte svara. Undarar om Reinfeldt kan det?

Vidare skriver 14-gruppen, ”Nya moderaterna är ett parti som är ödmjukt, lyssnande och ser som sin uppgift att diskutera, skapa möjligheter och hitta lösningar på problem i människors vardag.” Läget är bekymmersamt för den gode Fredrik. Han har kanske glömt att han är en ”ny” moderat.

Hela den här frågans hantering är ett symptom på omognad och oskicklighet att styra. Ta bara den rekordsnabba återremissen, så hanterar man inte en fråga av den här digniteten.

Och så kom då efterspelat men gråtande folkpartister som ångrar sig, moderater som sågar Reinfeldt på den tunga debattsidan i DN. Centerpartiet fick en intern kris och så vidare. Undar vad kristdemokraterna gör för övrigt?

Intressant är att Tolgfors går ut och bemöter kritiken. Reinfeldt håller sig taktiskt nog borta från debatten, genom detta agreande försöker han förminska uppståndelsen. Tomhylsan Tolgfors börjar allt mer likna en bonde på schackbrädet som spelförare Reinfeldt är villig att offra.

Den gode Fredrik låter dessutom myndigheten debattera åt honom, se detta intressanta inlägg.

Peter Wolodarski gör en bra analys av läget i dagens DN.

Lite bonus för den som orkar skratta.

Ann-Sofie