Vad har de där att göra

Varför vill folk klättra eller som vi säger i Eskilstuna karta upp på höga berg? Nu är visst alla som inte dog räddade från äventyret på berget K2. Elva personer dog, var det värt det?

Jag har lite förståelse för denna typ av ”stolleprov” måste jag erkänna. Människor har i alla tider varit äventyrliga och det har väl i ett historiskt perspektiv bidragit till utvecklingen men att klättra upp på höga berg där massor av folk redan varit fattar jag som sagt inte.

Ann-Sofie

Politikerförakt

De fjorton kommunpolitikernas debattinlägg och partiledningens respons på detta bidrar i högsta grad till politikerföraktet. Människor i allmänhet brukar inte gilla när politiker käbblar offentligt och det är precis vad de moderaterna gör.

Det kan förvisso vara bra att en konflikt kommer i dagen men när det gäller interna partipolitiska konflikter är det inte särskilt bra. Det ska vara högt i tak i ett parti men det behöver inte alltid ske inför öppen ridå. Min erfarenhet är att vi diskuterar en fråga internt, debattens vågor kan gå höga men när vi väl satt ner foten då är vi överens. Det verkar som om de ”nya” moderaterna borde gå en kurs i interndemokrati.

Ann-Sofie

Tandvårdsbluffen

En av våra så kallade kvällstidningar har ett reportage om tandvårdsreformen. Uppenbarligen känner sig många lurade av reformen den utesluter nämligen tolv stycken tänder.

Ytterligare ett exempel på regeringens tillkortakommande, fort och fel.

Jag får vatten på min socialdemokratiska kvarn.

Ann-Sofie

Biogas

Hans Kreisel VD E:ON Gas har en läsvärd insändare i tidningen FOLKET idag. Kreisel skriver att biogas från sörmländska jordbruk kan driva fler än tiotusen bilar. Biogasen görs nämligen av gödsel och är ett mycket bättre alternativ än etanol.

Sedan länge produceras biogas i Eskilstuna av avloppsslam och matrester. Skulle gödsel från lantbrukt också bidra då är mycket vunnet för oss och för vår miljö.

Köp en biogasbil nästa gång.

Ann-Sofie

Utanförskapet, ett hemskt ord

”Utanförskapet” är ett hemskt ord tycker jag. Det borgerliga gänget gillar uppenbaligen ordet och det gör tydligen redaktör Voronov också. Ordet i sig är stigmatiserande, vem vill vara utanför. Jag känner flera som är arbetslösa och långtidssjuka de känner sig inte utanför ännu ska jag kanske tillägga. Än så länge har de försörjning via våra försäkringssystem, a-kassan och sjukförsäkringen. De som har deltidsjobb känner sig inte heller utanför.

För säkerhets skull ligger vårdnadsbidraget i en särskild avdelning och ska inte räknas in i utanförskapet. Det förstår man ju, regeringens politik ska ju inte medverka i att antalet utanförskapsområde ökar. Politik är onekligen det möjligas konst.

Finns det innanförskap och innanförskapsområden? Ja svaret finns i FOKUS.

Ann-Sofie

Utländska läkare räddar vården

I dagens upplaga av tidningen FOLKET finns ett reportage om att läkare från andra länder räddar vården här i Södermanland. Detta är ju inget nytt men det intressanta i detta är att arbetsgivaren landstinget har en egen svenskundervisning. Där varvas reguljärt arbete med undervisning tre timmar per dag. Nu tillhör läkargruppen en kategori människor som har en hög studievana så det är kanske inte konstigt att dessa läkare ganska snabbt lär sig svenska språket men icke för ty. Om fler arbetsgivare skulle ta efter detta så är jag ganska säker på att våra nyanlända invånare skulle lära sig svenska relativt snabbt i förhållande till den SFI-undervisning som sker idag.

Det är inget större fel på SFI-undervisningen men det saknas en viktig beståndsdel, kontakten med det svenska språket i vardagen, på arbetsplatserna i samtalen med arbetskamraterna.

De ”nya” läkarna tycker dessutom att arbetsförhållandena är mycket bättre här än i exempelvis Tyskland. Dessutom är lönen högre. Det är nog inte den gängse bilden av tysk arbetsmarknad, eller…

Ann-Sofie