Kinaresan upprör igen

Några av mina kollegor har rest till Kina under sommaren för att tillsammans med Volvo dels knyta näringslivskontakter men också för att upprätta en ny vänort. Många svenska kommuner reser just nu till exempelvis Kina så vi är långt ifrån ensamma om att göra detta.

Som väntat har det blossat upp en lokal debatt i den liberala lokaltidningen Eskilstuna Kuriren. Ta gärna del av debatten här.

Jag tycker att det är viktigt att även kommunpolitiker reser ut i världen för att knyta kontakter, få inspiration och för möjligheten till olika typer av utveckling. Jag tror också att vi har mycket kunskap att ge andra fram för allt när det gäller demokratifrågor. Men av någon anledning ses detta inte med särskilt blida ögon av en del debattörer, synd att man inte har större förståelse för detta.

Jag kan förstår att människor tycker att det kostar mycket pengar det kan jag också anse men det går inte att resa för sistaminuten- eller charterpriser i dessa fall.

 

Ann-Sofie

Eskilstuna Kurirens rubrik förvirrar

I dagens lokaltidningar kan man läsa om den nya landstingsmajoritetens brainstoming ang det ekonomiska läget. Eskilstuna Kurirens rubrik på webbtidningen ser ut så här, 700 anställda ska bort från vården. FOLKETS rubrik ser å sin sida ut så här, Tuffa sparföslag från nya majoriteten.

Underskottet ska minska med ca 265 – 300 mkr, en massa pengar alltså och den nya majoriteten har funderat på vad denna stora summa betyder. Det motsvarar ca 700 anställda men man säger inte att 700 personer anställda ska bort så som Eskilstuna Kuriren väljer att rubricera sin artikel.

Jörgen Danielsson säger så här enligt FOLKET:
”Det kommande året måste landstinget spara 260-300 miljoner kronor. För att klara besparingen krävs en tajtare organisation med mindre personal, menar Danielsson.
– Sen om det innebär en minskning med 700 personer vet vi inte. Det är bara en omvandling som motsvarar 250 miljoner kronor. Det kan lika gärna bli 400 eller 50 personer som måste gå, säger han.”

Eskilstuna Kuriren slår också fast att skatten ska höjas med 50 öre. Enligt FOLKET säger Jörgen Danielsson så här om den saken: ”Räcker inte åtgärderna finns ett förslag om en skattehöjning på 50 öre.
– En skattehöjning är inget vi planerar göra i första skedet, men om det behövs är vi inte främmande för det, säger Danielsson.”

Eskilstuna Kuriren vill visst skrämma skattebetalarna och oroa de anställa innan något är klart, typiskt den liberala tidningen. E-K skriver också att de kan avslöja detta men eftersom FOLKET har samma information så känns de orden lite larviga.

Ann-Sofie