Eskilstuna Kurirens rubrik förvirrar

I dagens lokaltidningar kan man läsa om den nya landstingsmajoritetens brainstoming ang det ekonomiska läget. Eskilstuna Kurirens rubrik på webbtidningen ser ut så här, 700 anställda ska bort från vården. FOLKETS rubrik ser å sin sida ut så här, Tuffa sparföslag från nya majoriteten.

Underskottet ska minska med ca 265 – 300 mkr, en massa pengar alltså och den nya majoriteten har funderat på vad denna stora summa betyder. Det motsvarar ca 700 anställda men man säger inte att 700 personer anställda ska bort så som Eskilstuna Kuriren väljer att rubricera sin artikel.

Jörgen Danielsson säger så här enligt FOLKET:
”Det kommande året måste landstinget spara 260-300 miljoner kronor. För att klara besparingen krävs en tajtare organisation med mindre personal, menar Danielsson.
– Sen om det innebär en minskning med 700 personer vet vi inte. Det är bara en omvandling som motsvarar 250 miljoner kronor. Det kan lika gärna bli 400 eller 50 personer som måste gå, säger han.”

Eskilstuna Kuriren slår också fast att skatten ska höjas med 50 öre. Enligt FOLKET säger Jörgen Danielsson så här om den saken: ”Räcker inte åtgärderna finns ett förslag om en skattehöjning på 50 öre.
– En skattehöjning är inget vi planerar göra i första skedet, men om det behövs är vi inte främmande för det, säger Danielsson.”

Eskilstuna Kuriren vill visst skrämma skattebetalarna och oroa de anställa innan något är klart, typiskt den liberala tidningen. E-K skriver också att de kan avslöja detta men eftersom FOLKET har samma information så känns de orden lite larviga.

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. Håller med om att rubriken är i sann kvällspressanda, innehållet dessutom förvirrande. De framgår trots allt som du säger att 700 anställda inte kommer att sparkas i brådrappet. Men, trots allt det är ruggiga siffror, konsekvenserna av de politiska manifestationerna som lett fram till underskottet blir en tydlig försämring av sjukvården i Sörmland. Personligen är inte en vän av skettehöjningar men, tror att vi behöver det i detta läge. Stockholm som har dränerat Sörmland på läkare, (och kommer fortsätta att göra det) har betydligt högre landstingsskatt än Sörmland. Vi behöver antagligen närma oss deras skattnivå om vi ska ha en anständig sjukvård i Sörmland.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS