AFTONBLADET frågar…

på webbsidan vilken fråga vi läsare tycker är viktigast för regeringen att lösa för att klara nästa val. FRA-lagen, ekonomin, försvaret, jobben eller någon annan fråga. För det första så vet inte folk i allmänhet vad FRA är för något det är bara en liten klick där även jag ingår som tycker att det är en viktig fråga. FRA-frågan har just nu fått 19% av rösterna men det beror nog på att det är många journalister, ledarskribenter och bloggare som röstat. I fikarummen på arbetsplatserna snackas det knappast om FRA-lagen.

De som röstat hittills tycker att ekonomin är viktigast, 39,5%, själv tycker jag att det är frågan om jobben, 25,1%, som är viktigast. Det var också den frågan som man gick till val på och vann. Dessutom har den en väldigt stor betydelse för ekonomin.

Nu är klockan runt 12.00 det ska bli intressant att se om ställningen ändras under dagen.

Ann-Sofie

GRATTIS regeringen

Jag måste verkligen grattulera Arrogansregering vad gäller deras förmåga att få människor att lämna a-kassorna. Under årets sju första månader har a-kassorna tappat ca 85 000 medlemmar. Bara i juli minskade medlemsantalet med runt 10 000 personer. I slutet av juli var 3 305 000 med i a-kassorna och det är ett tapp på ca en halv miljon jämfört med september 2006. Uppgiften kommer från IAF.

Det kommer också att ske en övervältring av kostnader för arbetslösheten på landets kommuner från försäkringssystemen a-kassan och sjukförsäkringen. Det är väl ett mål i sig att minska statens kostnader så kan Arrogansregeringen sänka skatterna för det välbeställda som dignat under förmögenhetsskatter och annat otyg.

Jag beklagar dock de som valt att lämna a-kassorna. Slår lågkonjunkturen nu till hårt är det många människor som verkligen kommer att få det svårt. Innan man kan få socialbidrag eller försörjningsstöd måste man nämligen tömma sina bankkonton och sälja eventuella bostäder och annat som har något större värde.

Att göra de redan svaga svagare är Arrogansregeringens hittills största framgång, GRATTIS!

Ann-Sofie

FRA = Fredrik Reinfeldts Avgång

Så förkortas FRA i folkmun just nu. Dagens Nyheter skriver med anledning av centerns FRA-drag en intressant ledare i dagens tidning. Här kommer några axplock:

”FRA. Tre bokstäver som sannolikt förmörkat sommaren för stats-
minister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors. Det som i juni såg ut att bli regeringens största kris har blivit en ännu större kris. Då, inför omröstningen i riksdagen av den så kallade FRA-lagen fördes långa och hårda förhandlingar med de riksdagsledamöter som deklarerat en avvikande uppfattning. I vissa partier ven piskan hårdare än i andra. Några riksdagsledamöter fick höra att de riskerade att orsaka en regeringskris om de inte röstade för förslaget. En tung börda på de påfallande unga riksdags-ledamöternas axlar. Så var det inte heller många som till sist orkade.”

Ledaren avslutas med följande stycke:

”Paradoxalt nog är det socialdemokraterna som erbjuder bästa reträttvägen. Frågan om signalspaning i kabel och FRA:s framtid är alldeles för stor för att avhandlas av tillfälliga riksdagsmajoriteter. Här behövs en blocköverskridande överenskommelse. Men först efter en rejäl genomgång i form av en parlamentariskt sammansatt utredning. Detta alternativ är inte bara det politiskt smartaste. Det är också, ur ett medborgarperspektiv, det bästa.”

Ann-Sofie