Fullmäktige bordlagt pga bankrån

I kväll var det dramatik under fullmäktiges sammanträde. Halva Fristadstorget var avspärrat på grund av ett bankrån. Man hade också hittat en misstänkt bomb. Fullmäktige sammanträdde intet ont anande fram till ca 21.30 då en myndig polisman trädde in i salen och avbröt den pågående friskoledabatten. En debatt som visserligen hade saggat till sig riktigt ordentligt men det hör ju inte hit.

Hoppas inte att någon bomb briserar och att det hela avlöper bra. Jonny Lundgren får väl återkomma men den ny tid för fullmäktige.

Ann-Sofie