Fullmäktige bordlagt pga bankrån

I kväll var det dramatik under fullmäktiges sammanträde. Halva Fristadstorget var avspärrat på grund av ett bankrån. Man hade också hittat en misstänkt bomb. Fullmäktige sammanträdde intet ont anande fram till ca 21.30 då en myndig polisman trädde in i salen och avbröt den pågående friskoledabatten. En debatt som visserligen hade saggat till sig riktigt ordentligt men det hör ju inte hit.

Hoppas inte att någon bomb briserar och att det hela avlöper bra. Jonny Lundgren får väl återkomma men den ny tid för fullmäktige.

Ann-Sofie

3 kommentarer

  1. … var där ”live” i dubbel bemärkelse. Tänkte för första gången följa ditt råd och kolla in sändningen via webben och följde friskoledebatten som bäst när Iha noterade polisens inträde. När den politiska makten hade satts i säkerhet förväntade jag mig att det skulle ringa på MIN dörr, men icke… Nu avlöpte ju som tur var allt väl och friskoledebatten får väl återupptas, vilket kan vara positivt för dess kvalitet. Vissa talare var föga överraskande utan hade både samma argument, samma bedrövliga tonläge, total avsaknad av glöd och samma skolfrökenimage (jag har naturligtvis inget emot skolfröknar generellt!) som för sådär 20 år sedan. Inga namn, men jag gissar du vet vem jag i första hand tänker på.

  2. Jag vet och håller med. 🙂

    Ann-Sofie

  3. Detta är det ”mångkulturella” samhälle som du har varit med att rösta fram. Bra att det även drabbar den skyddade politikerklassen ibland.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS