Dagis är poppis

Politiker har blivit tagna på sängen enligt Svenska Dagbladet. En stor del av de stockholmsföräldrar som utnyttjat vårdnadsbidaget har använt det för att förlänga sommaren i väntan på en plats inom förskolan. Förskolan eller dagis som det heter i folkmun har alltid varit ett politiskt problem för vissa partier på högerkanten.

Vilket bakslag det måste vara för kristdemokraterna som uppenbarligen inte har en valvinnare. Vårdnadsbidraget ska ju öka på valfriheten säger påhejarna, jojo för vem då?

Det känns extra bra att många föräldrarna dissar denna dåliga reform. Vissa personer var rädda att detta skulle göra att många av våra nya svenskar skulle välja att ta vårdnadsbidrag och det finns nu vissa tecken som tyder på att så är fallet; så här kan man läsa i SvD i dag: ”Det skiljer sig mycket mellan hur småbarnsföräldrarna i de olika stadsdelarna utnyttjar vårdnadsbidraget. På Södermalm har 20 personer passat på att ta vårdnadsbidrag bara under sommaren. Endast en person har ansökt om vårdnadsbidrag för ett år. I Rinkeby har däremot 21 föräldrar ansökt om vårdnadsbidrag för ett år eller längre. Detta är den stadsdel med flest långa vårdnadsbidrag.”

En kvinnofälla är vad detta är och särskilt för de kvinnor som har störst behov av att komma ut på arbetsmarknaden.

Ann-Sofie

Selektivt minne

Jag har noterat att det finns en blogg här på WordPress som startat en namninsamling mot det man kallar den förljugna svenska pressen ”någon” skriver ”Varför hängs enbart svenskar ut i media?”

Förmodligen har denne ”någon” missat att Fadime Shaindals och Pela Atroshis mördare hängdes ut ordentligt i pressen, för att inte tala om den så kallade tyskan Christine Schürrer.

Det kan vara svårt att komma ihåg allt och ett selektivt minne kan ju ha sina syften.

Ann-Sofie