Dagis är poppis

Politiker har blivit tagna på sängen enligt Svenska Dagbladet. En stor del av de stockholmsföräldrar som utnyttjat vårdnadsbidaget har använt det för att förlänga sommaren i väntan på en plats inom förskolan. Förskolan eller dagis som det heter i folkmun har alltid varit ett politiskt problem för vissa partier på högerkanten.

Vilket bakslag det måste vara för kristdemokraterna som uppenbarligen inte har en valvinnare. Vårdnadsbidraget ska ju öka på valfriheten säger påhejarna, jojo för vem då?

Det känns extra bra att många föräldrarna dissar denna dåliga reform. Vissa personer var rädda att detta skulle göra att många av våra nya svenskar skulle välja att ta vårdnadsbidrag och det finns nu vissa tecken som tyder på att så är fallet; så här kan man läsa i SvD i dag: ”Det skiljer sig mycket mellan hur småbarnsföräldrarna i de olika stadsdelarna utnyttjar vårdnadsbidraget. På Södermalm har 20 personer passat på att ta vårdnadsbidrag bara under sommaren. Endast en person har ansökt om vårdnadsbidrag för ett år. I Rinkeby har däremot 21 föräldrar ansökt om vårdnadsbidrag för ett år eller längre. Detta är den stadsdel med flest långa vårdnadsbidrag.”

En kvinnofälla är vad detta är och särskilt för de kvinnor som har störst behov av att komma ut på arbetsmarknaden.

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Nu tror jag du med flit har missat poängen. Valfrihet = familjen själv får välja. Om de då valt att förlänga sommarlovet så är det förmodligen det som de bestämt är bäst för just dem. Om det nu är kvinnor som mest utnyttjat detta vet jag inte, men i så fall gissar jag att de inte känt sig det minsta tillfångatagna.

  2. Hej Anitha!
    Jag tycker att det är ok att man väljer att förlänga sommarlovet i väntan på förskoleplats det är inte det jag reagerar på utan att det är så få som tycker att denna reform är bra. Det stärker bara min uppfattning av det hela samt att det finns många föäldrar som gillar ”dagis” denna sossereform.

    MVH
    Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS