Tankar om Eskilstuna

Arkitekt Mats Ohlin skriver i dagens Eskilstuna Kuriren om sin syn på utvecklingen i Eskilstuna. Han drar paralleller till Knoxville i USA på 1980-talet.

Så här skriver Ohlin till exempel: ”På hemvägen tog vi oss för att handla i stans största supermarket. Detta låg vid en liknande utfartsväg, i ett annat hav av urban sprawl.
Nästföljande dag ville jag gärna se Knoxvilles centrum.
– ”Nej, det är inget att se”, sa min vän, ”centrum är helt öde; det enda som finns är lite kommunalförvaltning och några banker.” Efter att jag fått min framhärdande vilja igenom kunde jag bara konstatera att det såg ut så som kamraten hade beskrivit.”

Det jag funderar över efter att ha läst inlägget är hur det ser ut med bostäder i centrala Knoxville? Hur är utbudet av kultur, restaurander och köpcentra med mera?

Eskilstunas utveckling går nu mot att ha ett blandat centrum med många boende, handel, restauranger, kultur, arbetsplatser med mera. Upplysta fönster ökar dessutom trygheten.

Tills för inte så länge sedan var Eskilstuna en spökstad på kvällarna. Jag bodde en bit utanför centrum och åkte ofta buss hem på kvällarna. Det var ingen lek att ta sig genom city efter mörkrets inbrott. Jag hade känt mig betydligt bättre till mods om det varit fler bostäder i området.

Jag kan ha en viss förståelse för att det finns folk som inte gärna parkerar i parkeringshusen, men det är en vanesak. Som planeringen ser ut nu så kommer det att byggas ett nytt p-hus i den västra delen av centrum. Att ha stora hårdgjord ytor för bilar är ett dåligt utnyttjande av marken.

Nu har jag inte varit i knoxville som Mats Ohlin uppenbarligen har så jag kan inte gå in i detaljerna men det känns på Ohlins beskrivning som att det inte går att sätta likhetstecken mellan Knoxville och Eskilstuna. Vårt centrum kommer dessbättre inte att bestå av banker och kontorslokaler så som Ohlin beskriver centum av Knoxville. Det stadiet har vi passerat för länge sedan.

Ta gärna en promenad genom centrala Eskisltuna Mats Ohlin och fundera på vad som är på gång.

Ann-Sofie

4 kommentarer

 1. Arkitekten skriver kanske om staden som Eskilstuna Kuriren läser Jan Björklunds utspel, verklighetsanknytningen är mindre viktig än retoriken.

 2. Ja inlägget känns som om det skrivits på 1980-talet dessutom.

 3. Hej Ann-Sofie!

  Vid något eller några tillfällen har vi träffats, när du var gift med Peter Bornemar, en gammal kompis till mej. Spontant tycker jag att du verkar vara en mycket trevlig tjej!

  Min analys av Eskilstunas stadsmässiga utveckling var på intet sätt avsedd som någon kritik riktad mot dig.

  Just på grund av att du inte har varit i Knoxville, vilket du torde ha gemensamt med de flesta andra eskilstunabor, tog jag mej för att nästan övertydligt i överkant beskriva situationen i Knoxville, sådan den var redan 1980, för att andra som inte har varit där skulle få en rimlig chans att bilda sig en egen föreställning därom.

  Jag menar att centrumutvecklingen i Eskilstuna i dag, vilket allt fler röster har börjat påpeka, redan är på väg mot “Knoxville-modellen” – men att detta samtidigt går att förhindra. Det gäller bara att vara fullt medveten om vad som kommer att hända om ingenting görs.

  Att fler bostäder tillkommer centrum är ju blott och bart positivt! Men det hjälper föga upp det som jag talar om. Dessutom: ett centrum fyllt av bostäder, dvs. ett kanske i slutändan mera renodlat bostadsområde, som s.a.s. fyller igen hålen successivt allt efter som de kommersiella funktionerna flyttar ut, tenderar ju att radera ut centrumfunktionen än mer.

  Men ett centrum med en lagom och brokig blandning av allt möjligt, inklusive bostäder, är kanske det som du, liksom jag, är ute efter att uppnå. Frågan är bara hur?

 4. Hej Mats!
  Kul att du hittade hit och jag kan lova att jag inte tog åt mig. Även om jag förvisso är delaktig i Eskilstunas utveckling.

  Jag är övertygad om att centrumutvecklingen går åt rätt håll även om det tar lite tid. Cityhusets satsning är ett exempel på att ”marknaden” också tror på staden. Ett nytt café öppnade nyss dessutom.

  Ombyggnaden av Fristadstorget samt byggandet av ett nytt p-hus kommer också att bidra i positiv riktning.

  Ha det gott
  Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS