Hårdare krav!

Debattens vågor går nu höga om huruvida det behövs hårdare krav på sjuka och arbetslösa för att minska det så kallade utanförskapet. Just nu blir socialdemokraterna beskyllda för att gå i Arrogansens fotspår. För den som orkar sätta sig in i det socialdemokratiska förslaget kommer att upptäcka att så inte är fallet.

De enda som det borde ställas hårda krav på när det gäller dessa grupper är arbetsgivarna. Visst kan samhället bidra med penagr till anställningarna men det är till syvende och sist arbetsgivarna som måste acceptera att det finns anställda som är lågpresterande.

Så länge de inte gör det kommer det alltid att vara grupper av människor som står utanför arbetsmarknaden. Jag talar om halta och lytta, personer med språkhandikapp och med socialaproblem, vem vill ha dessa människor?

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Ja, du pekar verkligen på det viktiga här, och det kräver nytänkande från oss sossar. Och det är förvånansvärt hur möjligt det är att ge ”halta och lytta, personer med språkhandikapp och med socialaproblem” en ny chans. Men föräkringskassans teknokrater är inte rätta personerna att åstadkomma det. Facket och arbetsgivarna kan det.

  2. […] lätt att göra allt rätt.  Dessutom är arbetsmiljöerna så slimmade att det är lätt att bli en belastning för arbetsgruppen när man tar sig igenom livskriser och […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS