Partiledardebatten

Nu är partiledarduellen i full gång och argumenten känns igång. Några reflektioner jag gjort hittills är att Jan Björklund och Maud Olofsson är de arga och Fredrik Reinfeldt är den snälle i alla fall inledningsvis. Tråkigast är Göran Hägglund, varför säger han ofta i när det ska vara e typ biskriva, biretta osv? Kristdemokraternas inställning i frågan om könsneutrala äktenskap är sorglig.

A-kassefrågan blev onekligen pinsam för borgarna. Synd att de missade FRA-frågan.

Jag förstår att toppolitikerna vill argumentera för sina åsikter men varför kan de inte bara svara kort på vissa frågor? 

Vem vann? Vi håller på M&M med understöd av Lasse.

Ann-Sofie

Vi vann igen!

Eskilstuna blev åter igen bäst av landets storstadskommuner på att ge pengar till ”Världens barn” insamlingen. Jättebra för det visar att här finns många med en stor solidaritetskänsla.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Ann-Sofie

Mona Sahlin gör ingen pudel

Media har målat upp en bild av att Mona Sahlin skulle göra en pudel i frågan om vänsterpartiets icke medverkan i en eventuell framtida regering tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Detta stämmer inte utan det handlar om att vänsterpartiet måste ställa upp på vissa grundfundament till exempel utgiftstaket och en sund ekonomisk politik. Om vänsterpartiet inte ställer upp på denna typ av viktiga grundstenar så kan de inte ingå i den regeringen. Mona Sahlin ställde frågan i somras till Lars Ohly men han har inte svarat om de är beredda att ställa upp på detta som jag ser som självklart nu i dessa orostider.

Så det är väl snarare Lars Ohly och vänsterpartiet som kör ett chickenrace. Jag tycker att Mona Sahlin gör helt rätt som ställer vissa krav på både miljöpartiet och vänsterpartiet om man ska samregera. Hur skulle det annars se ut?

Det går inte att ha ett regeringsalternativ som spretar åt alla håll särskilt inte i övergripande ekonomiska frågor.

Mona gör ingen pudel hon väntar på svar om vänsterpartiet vill vara med eller inte. Borgartidningarna ger Mona Sahlin skulden för en uppkommen situation när det i själva verket är Lars Ohly som måste få tummen ur….

Ann-Sofie

Svenska språkets utveckling 2.0

I min lilla serie ”nya ord” har nu turen kommit till ordet: Gävleskott

Ett så kallat Gävleskott är dock ingen ny företeelse utan innebär bara att någon skjutit skarpt på det gamla vanliga viset. Men ett Gävleskott kan bara avlossas i Gävle annars heter det till exempel Umeåskott eller Enköpingsskott om ett skjutvapen avlossats i någon av dessa städer.

Man lär så länge man lever 🙂

Ann-Sofie

Sossemaffian mot Tito Beltran…

eller hur ska man annars tolka detta underliga inlägg i debatten på Eskilstuna Kurirens webbsida, skrivet av Eskilstunas ännu ej betalda proffstyckare?

Enad front
Enad front hos ett etablissemang med nära kopplingar till socialdemokraterna har nu helt sålt ut svensk rättssäkerhet ifråga om ”bevisvärdering” ifråga om misstänkta sexualbrott! 

Den svenska möjligheten att fälla i mål om (mycket gamla) misstankar om brott som samlat damm på bara indicier, här med minst sagt märkliga ageranden på flera håll, måste bort ur den svenska rättsprövningen!!! 

Med ett förflutet inom svensk polismyndighet och dess självklara uppgift att bidra till att neutralt vårda rättvisa och sanning bortom alla tvivel, ger Dahlström-Lannes deklarerade ”oerhörda lättnad” folk med öppna ögon och sinnen besked som känns dystra. Man häpnar över lättnaden… 

Explicit ifråga om misstankar som rör sexualbrott kommer helt uppenbart i fortsättningen omvänd bevisbörda gälla – om anklagelsen inte gäller domare i överrätter förstås…

Don Corleone

Jag undrar bara när blev Carola Häggkvist socialdemokrat?

Ann-Sofie