Obamasegern en vinst för hela världen

Ja så ser i alla fall jag på saken. Även om uppgiften och ansvaret som snart kommer att vila tungt på Barack Obamas späda axlar så hade det inte kunnat bli bättre.

Det amerikanska folket har tydligt visat i vilken riktning det stora landet ska utvecklas. Obamasegern talar för en mer humanitär politiskledning vad gäller sjukvårdsfrågorna utrikespolitiken och inte minst miljöfrågorna.

Förväntningarna kommer med all säkerhet att bli enorma och uppgifterna mycket svåra. Men med det stöd Obama nu fått både från folket och det stöd han kommer att ha i senaten ger förhoppningsvis råg i ryggen när väl de stora och svåra besluten ska fattas.

Obamasegern ger gott hopp om framtiden.

Ann-Sofie