Varför kommunala bolag?

En liten debatt om kommunala bolag har de senaste dagarna ägt rum på några bloggar. Och jag skulle vilja göra några kommentarer i frågan.

Varför har vi kommunala bolag? Jag inte är det för att några kommunpolitiker ska få leka affärsmän/kvinnor. Anledningen till att kommunerna organiserar vissa verksamheter i bolagsform kan vara flera. Men det yttersta och främsta syftet med bolagen är att man vill åstadkomma någon form av samhällsnytta. 

En kommentar i denna debatt går ut på att jag sitter på två stolar eftersom jag dels är ”delägare” och dels styrelseordförande och att dessa båda roller ska då inte vara förenliga med varandra. Lite märklig kommentar tycker jag. Jag misstänker att privata aktiebolag har aktieägare som styrelseledamöter. 

Det kommunala bolaget får förutsättningarna från ägarna. Ägarnas syfte med bolaget ger sig till känna genom att man ger bolaget uppdrag genom så kallade ägardirektiv. Ägarna bestämmer över bolaget och ägarna genom bolagsstämman tillsätter styrelse och styrelsen tillsätter en verkställande direktör som utför det styrelsen beslutar om, elementärt.

Damen som anser att jag sitter på två stolar argumenterar om att det inte kan vara förenligt genom att jag som styrelseordförande ibland måste fatta andra beslut än det som ägaren vill. Detta eftersom styrelsen alltid måste agera för bolagets bästa. Min uppfattning är att ägaren också agerar för bolagets bästa.

Det är en balansgång så klart, aktiebolagslagen gäller givetvis. Jag skulle dock vilja se det privata aktiebolag med en styrelse som agerar efter eget huvud och inte tar hänsyn till vad ägarna beslutar. Den styrelsen skulle inte bli långlivad.

När jag och styrelsen nu agerar för att få vår ägare att tillåta oss att flytta fram vissa av de stora investeringar som man fattat beslut om och som påverkar Eskilstuna Energi & Miljös verksamhet och ekonomi negativt är exempel på att vi agerar för bolagets bästa.

En bolagsstyrelse som sitter tyst och fattar beslut som går mot vad ägaren vill anser inte jag är särskilt ansvarstagande. En styrelse kan agera för bolagets bästa på flera sätt, att köra ett eget race är dock ingen vidare smart väg. 

En väsentlig skillnad mellan kommunala och privata bolag som jag ser det är att vi som är politiskt tillsatta måste ha en bredare, djupare och mer detaljerad kunskap om bolaget. Vi måste när som helst kunna svara på medborgarnas och medias frågor om varför det är på det ena eller andra viset. Det kan vara tekniska frågor om vatten- och avlopp, elnätet, stadsnätet, elproduktionen eller fjärrvärmen till exempel. 

De kommunala bolagen lyder också under offentlighetsprincipen, förutom vissa affärshemlighter, som övrig kommunal verksamhet.

Ann-Sofie

Annonser

6 kommentarer

 1. Ann-Sofie.
  Varför kommunala bolag?
  Du ger själv en del av svaret. Skattemässigt fördelaktigt . Ja. Men med aktiebolag(AB) kan man skapa koncerner av bolag, som ägs till minst 50%. Detta förhållande medger överföringar av obeskattade vinstmedel frrån ett AB till ett annat AB. T.ex Parken Zoo AB. Detta är fullt legitimt och uppfattas som en normal bokföringstransaktion.
  Påhoppet att du sitterpå två stolar kan du fullständigt negligera. Ett korkat och oinitierat påstående, som saknar relevans. Detta är normalt och inget konstigt.
  Nu Ann-Sofie, när du närmar dig ägarrollen, är du möjligtvis okunnig eller naiv. Ägarrollen i ett AB är solklar och det är bolagsstämman, som utser styrelse och som sätter mål. ABL (aktiebolagslagen) förutsätter, att styrelsemedlemmar tillsätts efter kompetens. Politiskt tillsatta medlemmar kan mycket väl ha erforderlig kompetens, men tillsättningsförfarandet är tyvärr ingen garanti för detta. Detta gäller alla politiska partier. Bolagsstämman kontrolleras av den politiska majoriteten, som ger ägardirektiv, som möjligtvis är väl politiskt förankrade, men kan sakna verklighetsförankring. Bolagens finansiella förmåga har alltför ofta förbisetts med syfte att vinna kortfristiga politiska poänger.
  Ditt sista påstående får håret att resa sig på mig. ”Kommunala styrelser måste ha en bredare, djupare och mer detaljerad kunskap om bolaget än i privata företag”. Detta kan du väl ändå inte mena? Kraven på en styrelseledamot i näringslivet är väsentligt strängare och utan pardon. Jag har egen erfarenhet att falla tillbaka på. Vad basera du detta påstående på?

 2. Hej Lennart!
  Självklart är det bolagsstämman som utser styrelsen. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägaren i detta fall fullmäktige kan utöva sitt inflytande.

  Givetvis inser jag att en styrelseledamot i ett privat ägt bolag måste kunna massor/allt om det bolaget. Och jag tror också att det kan vara tuffare inom den privata världen.

  Jag valde att spetasa till det lite om att en politkst utsedd styrelse måste kunna mer på detaljnivå men det var mest för att provocera lite.
  Jag tror dock att det kan vara vanligare att en politiker kan bli påhoppad på gatan oftare är en styrelseledamot i ett privat bolag, men jag kan ju ha fel.

  Jag har varit styrelseledamot i ett privat ägt bolag med en omsättning på ca 700 miljoner under fyra år och där gick vi inte ner så långt i organisatioenen som vi gör på EEM, men det kan ju ha varit ett undantag.
  Vi ägnade oss uteslutande åt de ekonomiska frågorna samt större principiella- och strukturella frågor. Detta gör att jag ser en viss skillnad men det finns säkert olika exempel på motsatens.
  Vi har ju förvisso olika erfarenheter,vilket jag tycker är bra.

  Ann-Sofie

 3. Ann-Sofie, genom åren är det fler än du som försökt övertyga mig om det riktiga i att kommuner driver verksamhet i bolagsform. Ingen har hittills lyckats och detta är förmodligen en av de frågor där vi har helt olika politisk övertygelse. Min är att kommuner ska ägna sig åt sina kärnverksamheter.

 4. Ann-Sofie!
  Jag uppskattar ditt svar, som åtminstone ger mig rätt i vissa saker, som du anförde.
  Dina fyra sista rader i ditt svar till mig, säger en del av vad jag tror, att du egentligen känner.Våra styrelsemöten tenderar att gå in i allt för många detaljer. ”Cykelställsfrågor” kallas det i bland. Det företag, som vi är satta att sköta, omsätter en miljard, och har en balansräkning på det dubbla. Vi i styrelsen måste ägna oss väsentligt mer åt övergripande frågor och samtidigt ha en löpande dialog med dem, som representerar ägaren. Jag vet att en dialog har påbörjats, men insynen för oss i opposition är begränsad. Vi har en jobbig tid framför oss, och vi bör gemensamt ta ett ansvar oavsett politisk hemvist. Nog för idag!

 5. Hej igen!
  Ja visst ska vi fokusera på de strategiskt viktiga frågorna. Det är väl så att jag ibland kan känna att jag måste kunna allt på en djupare nivå för att alltid kunna svara på människors frågor av alla de slag.

  Vi ses på torsdag.
  Ann-Sofie

 6. Hej Anitha!
  Vad spelar det för roll om kommunen organiserar sig i bolags- eller förvaltningsform?
  Huvudsaken är väl att man gör det för medborgarnas bästa, eller?

  Energi & Miljö skulle mycket väl kunna vara i förvaltningsform så vitt jag ser det.

  Men det kanske är så att du inte anser att kommunen ska tillhandahålla elnät, vatten- och avloppsnät, sophämtning, fjärrvärme, el eller biogas och så vidare?

  Du kanske tycker att det är bättre som i Örebro där EON tjänar pengar på den lokala elproduktionen? Det gör i alla fall inte en moderat som jag känner där.

  Vilket privat företag tror du skulle satsa på att bygga ut ett stadsnät utan att tjäna en krona de första åren?

  Att bygga infrastruktur är inte alltid lönsamt initialt.

  Att bygga infrastruktur är en offentlig angelägenhet, se bara på USA där broar nu rasar på grund av bristande offentlig finansiering.

  Hälsningar
  Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS