Eskilstuna – det goda exemplet

I kvällens aktuellt kom helt oväntat Eskilstuna i fokus. Detta med anledning av modersmålsundervisningen i grundskolan. Eskilstuna brukar ofta lyftas fram i negativa sammanhang, men nu var det annat ljud i skällan.

Aktuellt visade på hur viktigt det är med modersmålsundervisningen samt att man låg väl framme med detta i Eskilstuna. 

Jag blev så glad för vi får ofta höra att allt som rör skolan är så dåligt.

Här är en länk till något som relaterar till detta ämne.

Ann-Sofie

2 kommentarer

  1. Eskilstuna snart lika illa som Rosengård då är du väl nöjd?

  2. Hej Robert!
    Är du sur för att SVTs nyheter visade fram Eskilstuna som ett bra exempel på hur viktigt det är med hemspråksundervisning?

    Eleverna lärde sig dessutom svenska och andra ämnen bättre men det tycker väl inte du är bra.

    Surt sa räven.

    Ann-Sofie


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS