Lag om offentlig upphandling

Tanken med denna lag var nog god men nu får vi exempel på exempel på hur tokigt denna lag tolkas. Det finns nämligen en flexibilitet inom denna lag men det blir ofta priset som avgör. Städningen inom sjukvården är nu i ropet.

Oftast är det uppföljningen som brister har det visat sig, senaste exemplet i media är från Danderyds sjukhus. 

Min syn på det hela är att vi är alldeles för fokuserade på kriteriet ”kostnaden” när det i stället borde vara kvalité och miljö som vi borde lägga mer tyngd på.

Ann-Sofie