Medborgarförslag i fullmäktige?

Huvudledaren i Eskilstuna Kuriren idag måndag den första december tar upp frågan om medborgarförslag som kan läggas direkt i fullmäktige. Det förekommer i vissa kommuner och ledaren tar upp exemplet Strängnäs.

”Om du bor i Strängnäs och har en idé om vad kommunen borde göra kan du helt enkelt skriva ett så kallat medborgarförslag. Det kan handla om stadsplanering, om mångfaldsarbete, skola och utbildning – om vad som helst som faller inom kommunens arbetsområden.” Så inleder ledarskribenten det hela.

Jag ser inte att det skulle finnas några hinder för bra medborgarförslag att komma fram i Eskilstuna trots att vi inte har möjligheten att lägga förslag i fullmäktige. Alla medborgare i Eskilstuna har fritt fram att komma med goda idéer. Det är inget som hindrar att man skriver direkt till en politiker, nämnd, kommunstyrelsen, förvaltningarna och bolagen.

Man kan mycket väl också ta kontakt med ett lämpligt politiskt parti för att få draghjälp med sin idé.

Dessutom kommer den goda idén att få en snabbare behandling om den kommer till en nämnd/bolag direkt utan att först passera fullmäktige som i sin tur ska remittera iden för beredning och utredning till den berörda nämnden eller bolaget.

Jag kan inte förstå att detta skulle vara en sämre demokratisk lösning. Jag tror dessutom att det kan vara ett hinder om man måste skriva till fullmäktige, det är onödigt dramatiskt. Det i sig kan göra att människor drar sig för att ta till pennan, särskilt om man kanske har lite svårt för att formulera sig. Men kanske rent av har läs- och skrivsvårigheter och då utsätter man sig inte för att hela fullmäktige ska se hur illa man skriver.

Bra tankar och förslag kan av den anledningen stanna i byrålådan.

Ann-Sofie

Årets Julkalender……

presenteras av Allianfritt Sverige!

Ann-Sofie