Dagens E-K ledare ”En opolitisk förvaltning?”

Ledaren för dagen tar upp frågan om beredning av ärenden och motionssvar från oppositionen. Vi i majoriteten har enligt ledarskribenten mer makt än vad folket gett oss. Detta tycker jag är ytterligare ett bevis på att sakfrågorna och politiken går det inte att klaga så mycket på.

Nå väl det är några saker i ledarinlägget som jag vill kommentera. För det första, i det inledande stycket står det: ”I februari, i spåren av den uppseendeväckande avsättningen av vd:n i Eskilstuna energi och miljö AB, lade Eskilstunas allianspartier en motion i fullmäktige. Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet vill ha en ny princip för sammansättningen av de kommunala bolagens styrelser.”

Min kommentar till detta är att tror inte att de borgerliga partierna i Eskilstuna tyckte att uppsägningen av bolagets VD gick till på fel sätt. Att det blev mer uppmärksamhet än nödvändigt berodde inte på bolagsstyrelsen. Och jag är ganska säker på att de borgerliga partierna inte var emot uppsägningen eller hur den gick till. Beslutet om uppsägningen var dessutom förankrad med alla partier innan.

Eskilstuna Energi & Miljös styrelse är i dag en blandning av ”proffs” inom olika områden, bland annat sitter det minst  tre personer i styrelsen som har erfarenhet av att vara VD. 

Nästa stycke som jag vill kommentera är detta: ”Den politiska majoriteten skaffar sig en kontroll över dagordningen på administrativ väg och får betydligt större makt än vad som kan motiveras med valutslaget.”

Ja nu är det ju faktiskt så att det är ordföranden som bestämmer över dagordningen. 

Men en sak måste Eskilstuna Kurirens ledarsida inse fast jag förstår att det bär emot, det är faktiskt Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet som styr i Eskilstuna. Då är det väl inte så konstigt om det även återspeglas i motionssvaren.

Demokratifrågor är oerhört viktiga och givetvis ska ärenden inklusive motionssvar beredas på bästa och ”renaste” sätt. Förvaltningen ska stå för sakkunskapen och politiken för politiken.

Ann-Sofie

1 kommentar

  1. Ann-Sofie!
    Alex Voronov gör en koppling mellan avskedandet i febr. av VD:n för EEM och den motion, som den borgerliga alliansen skrivit om förslag till professionalisering av bolagens styrelser.
    Dessa företeelser har inget som helst med varandra att göra. Jag finner det viktigt att påpeka detta, och har gått i svaromål i EK. Du borde gå in där också, eftersom du indirekt är angripen.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Comments RSS