Reinfeldt fokuserade på ”fel” saker

Reinfeldt har hållit talet till nationen och det blev enligt mig ingen hit.

Rubriken till trots visst är det bra att intensifiera kampen mot brottsligheten men hade det inte varit klädsamt om Reinfeldt fokuserat något mer på det kommande arbetsmarknadsläget.

Eller är det kanske så illa att Reinfeldt inte har något att komma med i den viktiga frågan.

Jag misstänker att det är många varslade, uppsagda och oroliga människor som hade lite mer förväntningar på statsministerna än det han levererade.

Varför tog han en massa tid i anspråk för att klaga på Socialdemokraterna?

Ann-Sofie