”Mänsklig makt”

Johannes Åman skriver i dagens DN om vårt demokratiska system och om oss som frivilligt tar ansvar för detta.

Åman skriver ”Politikerna lyssnar inte. De förstår inte. De skor sig. De är inte som vi. Ibland utmålas olika former av direktdemokrati som finare och bättre. Låt folket självt bestämma, utropar de mest entusiastiska reformivrarna. Men vart tar ansvaret vägen om besluten fattas på stormöten eller vid folkomröstningar? Och vem ser då till helheten?”

Boken ”I mänsklig makt” har skrivits av Claes-Göran Kjellander och  Margit Silberstein.

Ann-Sofie