Gör kd rätt prioritering?

Maria Larsson (kd) gör ett utspel om att man borde få jobba till man är 70+. Det kommer säkert att finnas människor som både vill och kan jobba till de är 72 år. Jag ser inget problem i detta förutom att den gruppen med stor säkerhet inte kommer från LO-kollektivet.

De som kommer att orka jobba så pass länge är de redan arbetsmarknadspriviligierade. Alltså chefer, företagsledare och så vidare. Det behöver inte vara så till hundra procent men jag tror att de grupperna kommer att dominera.

Nå väl det är ju jättebra att kd vill att folk ska kunna jobba länge men för det första så måste alla människor ges möjlighet till detta och då handlar det om att jobba med arbetsmiljöfrågorna. Inom det området är Arrogansregeringen inte bäst i klassen.

Just nu har vi en arbetsmarknad som faktiskt slår ut vissa grupper redan i 55-års åldern. Det handlar också om att kunna sadla om, vuxenstudera, senare i livet om man inte kan klara av ett tungt jobb inom exempelvis äldreomsorgen eller byggsektorn.

Men fram för allt måste regeringen inklusive kd att se till att unga kommer in på arbetsmarknaden. Lyckas inte detta då får nog kd fundera över om inte pensionsåldern ska höjas till 80+.

En annan blogg i samma ämne finns här.

Ann-Sofie