Moderaterna använder sig av kvotering

Jag tycker mig ha hört genom åren att moderaterna principiellt är emot olika typer av kvoteringar. Men i och med framtagnadet av lista till EU-valet  har de nu plötsligt känt behov av just detta.

Fru Bildt som hamnade på tredje plats i provvalet plockas ner till åttonde plats just med skälet att man måste göra en kvotering. Valberedningens ordförande Kent Persson säger att kandidaterna på fjärde och femte plats är ”geografiskt kvoterade”, där ser man.

När ändamålet helgar medlen är allt tillåtet.

Ann-Sofie

Borg måste backa

”Hur viktigt det än är att hålla statsbudgeten på plus så måste alla, inklusive finansministern, våga väga statliga pengar mot hög effektivitet i kommunala satsningar. ” Skriver Dagens Nyheter och fortsätter:
Rätt ofta kan man av statsrådstal och riksdagsmotioner få intrycket att verksamheten i Sveriges kommuner och landsting styrs från Rosenbad, Helgeandsholmen och partikanslierna i Stockholm. Politiker som gjort en halvdan insats på hemmaplan, och därefter befordrats till rikspolitiken, visar sig när de kommer till Stockholm ha begåvats med all den kommunpolitiska talang de tidigare saknat.”

DNs ledare konstaterar att läget i kommuner och landsting har drastiskt förändrats sedan i somras när man satt i budgetarbetet. Det togs fram planer på utbyggnader av kommunal verksamhet. Men hösten och vinterns nya skatteprognoser gör nu att dessa planer läggs undan och man sitter i stället och funderar över vilka neddragningar man måste göra.

Borg bör inte backa han måste backa.

Ann-Sofie

 

I kristider behöver Sverige en Socialdemokratisk regering

Huvudledaren i Dagens Nyheter analyserar det politska arbetsmarknadsläget och konstaterar två saker. För det första att regeringen Reinfeldt avvaktar med åtgärder och hoppas på att företagen ska ta sitt (sociala)ansvar. Och för det andra att den rödgröna oppositionen föreslår utbildningsinsatser.

DN skriver: ”Just nu tvekar regeringen om att företa sig något, medan socialdemokraterna föreslår storslagna satsningar på utbildning. Utbildning är riktigt tänkt, men var finns alla kvalificerade utbildare?”

Vilket känns mest offensivt?

Min uppfattning av läget är att regeringen har inget att komma med. När det krisar för landet då är behovet av en Socialdemokratiskt ledd regering som störst.

Även om det nu skulle ta ett tag att få fram kvalificerade utbildningar så är det ändå det bästa sätet att möta framtiden.

Samarbeta med arbetsgivarorganisationerna om vilka typer av utbildningar som arbetsmarknaden kan ha behov av fram över. 

Tidigarelägg statliga investeringar och säkerställ kommunernas och landstingens ekonomiska situation så krisen inte förvärras.

Sitt inte avvaktande Reinfeldt, det löser inga problem.

Ann-Sofie