En försvarsminister in spe

Folkpartiledaren gör nu ett utspel om försvaret, är han inte nöjd med Tomhylsan Tolgfors försvarspolitik?

Ser Björklund möjligen en alternativ karriärväg mån tro?

Ann-Sofie