Det är många Odell just nu

Jag kan snart inte hålla isär alla Odellare som figurerar i media. Det är Volvo-chefen Stephen Odell, minister Mats Odell och dessutom konststudenten Anna Odell, hon som spelade psyksjuk.  

Ann-Sofie