Regeringen satsar på fler arbetsförmedlare

Regeringen gör en storsatsning på fler arbetsförmedlare och så kallade jobbcoacher här i Eskilstuna.

Så bra men vilka jobb ska de förmedla?

Ann-Sofie

Nytt nätverk inom IF Metall

Sedan i går har Johan Nilsson och jag nätverkat med politikerkollegor som också är IF Metall medlemmar. Det var första gången som IF Metall förbundet tog initiativ till detta. Det var både intressant, lärorikt, kul och viktigt att träffas i detta forum. 

Vi som tagit oss till Västerås-träffen kom från olika delar av landet och hade således olika erfarenheter som vi kunde dela med oss av. En erfarenhet som vi förvisso delade var SDs agerande eller ickeagernade kanske jag ska skriva. SDs representanter i de olika fullmäktigeförsamlingarna är ganska passiva, om de är närvarande så röster de i 9 fall av 10 med det borgerliga blocket.

Jag ser fram emot nya nätverksträffar med Camilla Egberth och de andra IF Metallarna.

Ann-Sofie