Värdelösa garantier, igen

Här kommer ännu ett exempel på regeringens värdelösa garantier. 

Ska en dylik garanti vara värd något måste liksom resurser skickas med.

– Det kostar pengar Fredrik, du vet.

Ann-Sofie

Vad var det vi sa!

Tänk! Nu har det visat sig, det som vi var många att varna för. Försämringar i a-kassan ger inte fler jobb som den borgerliga regeringen trodde.

Liberala Dagens Nyheter skriver om detta i dagens tidning. Det man trodde skulle ge deltidsanställda heltidsjobb ökade dock bara på arbetslösheten. Främst bland kvinnor så klart eftersom det oftast är kvinnor som får nöja sig med deltidsjobb.

Ann-Sofie