Ät mindre och bli smalare, detta måste vara dagens scoop

Nu har forskare kommit fram till att man blir smalare om man äter mindre.

Vem hade kunnat ana det!

Scoop 2.0 Forskare i Australien har hittat de första exemplen i världen på att djur har utövat sex.

Ann-Sofie