Gunnar Wetterberg om kommunernas budgetprocess

Gunnar Wetterberg på SACO tror inte att regeringen förstått hur kommunernas budgetprocess ser ut och det är därför som inget besked kommer till kommunerna.

Radions P1 sänder just nu ett väldigt intressant program om läget i landets kommuner. Haninge som jag skällde på här om kvällen är ett typexempel som lyfts fram. Kostnaderna för försörjningsstödet eller socialbidraget är så höga redna nu så man talar om att ta fram en krisberedskapsplan. 

Vi borde kalla försörjningsstödet för vad det faktiskt är det vill säga fattigvård.

Eskilstuna nämns också i programmet, här är ökningen av familjer som behöver ”fattigvård” dramatisk. Då ska man ha klart för sig att många varslade på till exempel Volvo har ännu inte kommit ut i reell arbetslöshet. Kommunerna sitter på en försörjningsstödsbomb. Men fram för allt drabbas många människor av regeringens avvaktande/passiva hållning.

Jag gillar Gunnar Wetterberg, han talar klarspråk. Både Wetterberg och Claes Ohlsson representanten från SKL saknar plusjobben nu. Borgarna brännmärkte plusjobben enligt Wetterberg. Vi kommer att betala lika mycket skatt men få mindre för pengarna konstaterar man. 

Ann-Sofie